ساعات کاری

  • شنبه      -08:00 الی 17:00
  • یکشنبه  -14:00 الی 08:00
  • دوشنبه  -08:00 الی 16:30
  • سه شنبه-08:00 الی 16:00
  • چهارشنبه-00:00 الی 00:00
  • پنج شنبه -08:00 الی 12:00
  • جمعه       -08:00 الی 00:00
  • توضیحات: متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط به توضیحات متن مربوط توضیحات متن تو

معرفی کتابخانه


پس از سقوط رژیم بعثی، آستانه مقدس حسینی علیه السلام، اقداماتی در اوایل 1426هـ/ 2005م برای بازسازی کتابخانۀ تخریب شده، توسط مراجع علمی نجف صورت داد. از جمله اقدامات انجام شده در این راستا، تهیۀ هزاران نسخه از منابع علمی و دانشگاهی حوزه های مختلف اسلامی، انسانی و علوم کاربردی متناسب با نیازهای محققان، به همراه تجهیزات کامپیوتری و دستگاه های تصویر برداری و سیستم ها و نرم افزارهای جدید و پیشرفته، تأسیس بخش های تخصصی و فنی، و همچنین به همکاری گرفتن متخصصین موضوعی است که خدمات فرهنگی و علمی برای محققان و دانشجویان علوم مختلف ارائه می دهند. در نتیجه ی همۀ این فعالیت ها تاکنون تاثیر مثبتی بر آگاهی جامعه و فرهنگ اسلامی داشته است.
کتابخانه آستان مقدس حسینی علیه السلام، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین و بهترین کتابخانه های عراق شناخته شده است؛ زیرا حاوی بیش از پنجاه هزار عنوان با موضوعات مختلف تفسیر، حدیث، فقه اسلامی، پزشکی و مهندسی و ریاضیات، کشاورزی و زبان، ادبیات و نقد، تاریخ، جغرافیا، و دیگردستنوشته ها، و همچنین منابع دیجیتالی متعدد به زبان عربی و چند زبان زندۀ دنیا، است. ادامه معرفی ...
ادامه ...
ادامه ...