گروه ها و کمپین های جهانی

گروه ها و کمپین های جهانی

۱۳۹۵/۰۵/۳۰
zeytoon

گروه فرهنگی هنری زیتون

فلسفه وجودی

جمع شده ایم تا لبخندی بر لبان او بنشانیم…
بهترین راه خشنودی او را خدمتگزاری به جد شهیدش می دانیم. خدمتگزاری جمعی با نیت جهانی نمودن نام امام حسین علیه السلام که منادی حقیقی صلح

۱۳۹۵/۰۵/۱۹
کمپین "امام حسین ع کیست؟"

گروه بین المللی whoishussain

معرفی و تاریخچه:

Who is Hussain ، “حسین کیست؟”، سازمانی جهانی است که در راستای شناساندن مرد الهام بخشی فعالیت دارد که ۱۴۰۰سال پیش زندگی می کرد. مردی به نام حسین.

هدف ما الهام بخشیدن به