گروه ها و کمپین های جهانی

گروه ها و کمپین های جهانی

۱۳۹۵/۰۵/۳۰

گروه فرهنگی هنری زیتون

فلسفه وجودی

جمع شده ایم تا لبخندی بر لبان او بنشانیم…
بهترین راه خشنودی او را خدمتگزاری به جد شهیدش می دانیم. خدمتگزاری جمعی با نیت جهانی نمودن نام امام حسین علیه السلام که منادی حقیقی صلح

۱۳۹۵/۰۵/۱۹

گروه بین المللی whoishussain

معرفی و تاریخچه:

Who is Hussain ، “حسین کیست؟”، سازمانی جهانی است که در راستای شناساندن مرد الهام بخشی فعالیت دارد که ۱۴۰۰سال پیش زندگی می کرد. مردی به نام حسین.

هدف ما الهام بخشیدن به